Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel
Trái ác quỷ thứ 2 của luffy các bạn nghĩ sao về điều này, trái axit axit nomi cực bá.

Bình luận