Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel
Hôm nay tiếp tục seri song đấu One Piece , chúng ta sẽ đến với trận đấu giữa Luffy Gear 4 băng mũ rơm và thuỷ sư đô đốc Sengoku tượng phật .

Bình luận