Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel
Lời cảnh báo với tai nạn máy cắt

Đối vs nghề nghiệp cơ khí máy móc, tôi tuyệt đối nhắc nhở anh em trong tiệm phải cẩn thận

Thà không làm, còn làm phải chắc chắn an toàn và thực sự cẩn thận.

Sơ sót là trả giá bằng cuộc đời đó.

Máy cắt nguy hiểm qua.

Chia sẻ cho anh em cơ khí cẩn thận......

Cũng vì miếng cơm manh ao tội nghiệp anh quá........

Chia sẻ từ facebooker: Phạm Ngọc Giàu

Bình luận