Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel

Như thế này là sai rành rành ra rồi, giờ còn hổ báo chống người thi hành công vụ, vụ này không biết sẽ bị xử lý sao nhỉ?

Bình luận