Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel
Thời buổi công nghiệp hóa, nhân viên phục vụ sắp thất nghiệp rùi @@!

Bình luận