Tôi vì bạn, bạn vì tôi
youtube chanel
Với cái cọc này thì xe nào bất hạnh chạy lệch làn đường chỉ có thay xe mới :'(

Bình luận